Vår vision är att utvecklas för både våra kunder och för miljön

Wermlands Håltagningsservice AB vill vara ett företag som står för kompetensutveckling, ett modernt miljötänk och som är i framkant när det kommer till arbetsmiljö. 

Kompetensutveckling är inte bara något som vi tycker är viktigt för våra anställda, utan även för oss ägare. Vi vill ständigt framåt och därför lägger vi en stor vikt vid att alla är uppdaterade kring hur man jobbar säkert med allt från maskiner, till vilken utrustning man använder och vad man ska tänka på när man befinner sig i dammiga miljöer. 
Vi vill också vara i framkant när det gäller kompetens inom våra tjänsteområden och utför kontinuerligt interna utbildningar. 

Vi är noggranna med att följa ordnings- och skyddsregler, att våra anställda bär hjälmar och varselkläder samt att våra maskinförare har förarlicens för rivningsrobotar. Vi anser att ett modernt företag ska jobba för att vara exemplariskt när det ​​​​​​​gäller säkerhet, miljö, arbetsmetoder och material - och det är vad vi siktar mot att alltid vara.