VÅR VISION ÄR ATT VARA DEN
MEST EFFEKTIVA OCH HÅLLBARA
HELHETSLEVERANTÖREN INOM
BYGGNADSBEREDNING OCH ATT VARA BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS


Wermlands Håltagningsservice AB ska vara ett företag som står för utveckling, ett modernt miljötänk och som är i framkant när det kommer till arbetsmiljö.
​​​​​​​
Genom professionellt bemötande och långsiktigt samarbete med stor vikt vid arbetsmiljö och hållbarhet ska vi vara den leverantör kunden med förtroende väljer.