Jordnära

Vi ska arbeta nära våra kunder. Innan vi tar ett uppdrag ska vi veta att vi har de resurser som krävs för att göra ett bra arbete. Vi ska vara kända för ett jordnära arbetssätt med korta beslutsvägar.


​​​​​​​Glädje

Vi tror att en positiv inställning och att ett gott skratt gör livet lättare och roligare. Vår ambition, vårt engagemang och vår kvalitet blir bättre om vi kryddar det med glädje och skratt. Vi ska ha kul på jobbet


​​​​​​​Hållbarhet

Hållbarhet är grundläggande för vårt företags framgång. Vi är övertygade om att en förutsättning för att skapa långsiktigt värde är att hållbarhet är integrerat i affärsmodellen


Pålitliga

Vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska uppfylla lagar och krav